Yayın » Oral ve İntravenöz Bifosfonatların İndüklediği Çene Osteonekrozları

%17
235.00 TL
195.00 TL
Fiyatı 235.00 TL   195.00 TL
Kategori Yayın

Oral ve İntravenöz Bifosfonatların İndüklediği Çene Osteonekrozları

Ya­zar­: Robert E. Marx, DDS

Türk­çe Çe­vi­ri Edi­tör­le­ri:
Doç. Dr. Figen Çizmeci Şenel
Doç. Dr. A. Alper Pampu
Doç. Dr. Bora Bağış
Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖzkaynakİÇİNDEKİLER

• Bifosfonat Kullanımına Bağlı Çene Kemiği Nekrozunun Tanımı ve Tarihçesi
• Bifosfonat Ailesinin İşleyiş Biçimleri ve Farmakokinetiği
• Bifosfonatların Tıbbi Endikasyonları
• Osteopetrozis: Bifosfonata Bağlı Çene Kemiği Nekrozunun Genetik Bir Analoğu
• İntravenöz Bifosfonata Bağlı Çene Kemiği Nekrozunda Riskler, Korunma ve Değerlendirme
• Bifosfonata Ba€lı Çene Kemiği Nekrozunda Riskler, Korunma ve Değerlendirme
• Klinik Patolojik Vaka Örnekleri