Yayın » Diş Hekimleri İçin Klinik Rehberi - I-II-III Set

%18
550.00 TL
450.00 TL
Fiyatı 550.00 TL   450.00 TL
Kategori Yayın

Diş Hekimleri İçin Klinik Rehberi - I-II-III Set

 DİŞ HEKİMLERİ İÇİN YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ KLİNİK REHBERİ   -   I

 

Gözden Geçirilmiş 2. Baskı 


Prof. Dr. Korkud Demirel
 

İçindekiler
TEMEL BİLGİLER
BÖLÜM 1: YARA İYİLEŞMESİ VE ETKİLEYEN UNSURLAR
YARA İYİLEŞMESİ
YARA İYİLEŞMESİNİN AŞAMALARI
Kanama kontrolü 
Yangı 
Hücrelenme 
Olgunlaşma 
YARA İYİLEŞMESİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR
SİSTEMİK FAKTÖRLER
Diyabet
Sigara kullanımı
YEREL FAKTÖRLER
Enfeksiyon
Yaranın ve pıhtının stabilizasyonu
Kök yüzeyinin biyo-uyumluluğu
Cerrahi teknik
MİKRO-CERRAHİ TEKNİK
Kesiler
Yatay kesiler
Dikey kesiler
Bistüriler
Mikro bistüri
Flep kalınlığı
Flep gerginliği
DİKİŞ MALZEMELERİ VE TEKNİKLERİ
Dikiş iğneleri
Dikiş ipleri
Doku geçişi
Düğüm güvenliği
Şekil hafızası
Mikroorganizma barındırma ve geçirgenliği
Doku yanıtı
Dikiş ipi ham maddeleri
DOKU DİKİŞLERİNDE TEMEL PRENSİPLER
DİKİŞ TÜRLERİ
Sıfır (0) ve Sekiz (8) dikiş
Sürekli kilitli dikiş
Matris dikişler
Askı dikişler
Baskı dikişler
Kanama kontrolü için kullanılacak dikişler
Cerrahi sonrası ağız bakımı

KLİNİK UYGULAMALAR
BÖLÜM 2: KURON BOYU VE KLİNİK ÖNEMİ
SINIRLAMALAR
TUZAKLAR
GÜLME HATTI İLE DİŞETİ KENARI KONUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
BİYOLOJİK ALAN
TRANSGİNGİVAL SONDALAMA
GECİKMİŞ PASİF SÜRMENİN KLİNİK BULGULARI
GECİKMİŞ PASİF SÜRMENİN TİPLERİ
GECİKMİŞ PASİF SÜRMENİN CERRAHİ TEDAVİSİ
OLGU 1: Gecikmiş Pasif Sürme Tip 1A
OLGU 2: Gecikmiş Pasif Sürme Tip 1B
BÖLÜM 3: MUKOGİNGİVAL DOKULAR VE KLİNİK ÖNEMİ
YAPIŞIK VE/VEYA KERATİNİZE DOKU: SAĞLIĞIN KORUNMASINDAKİ ÖNEMİ
YAPIŞIK DİŞETİ MİKTARININ ARTIRILMASI
OLGU 1: Vestibüloplasti ile vestibül derinliğinin artırılması
SERBEST DİŞETİ GREFTİ İLE KERATİNİZE DOKU KAZANILMASI VE 
VESTİBÜL DERİNLİĞİNİN ARTIRILMASI
OLGU 2: Serbest dişeti grefti ile keratinize yapışık dişetinin artırılması
OLGU 3: İmplant çevresinde yapışık keratinize doku oluşturulması
OLGU 4: İmplant çevresinde yapışık keratinize dokunun ikinci cerrahi sırasında artırılması
FRENULUM VE DİŞETİ SAĞLIĞI
OLGU 5: Frenulum tutunma yerinin apikale alınması

 
104 Sayfa, Renkli resimli, Sert kapak kitap
ISBN: 978-605-85450-9-0
9786058545090 
Satış Fiyatı: 125.00 TL (Kdv Dahil)
__________________________________________________________________________

DİŞ HEKİMLERİ İÇİN YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ KLİNİK REHBERİ   -  II  BAĞ DOKUSU GREFTİ

Prof. Dr. Korkud Demirel
 
İçindekiler
Giriş 
Dişeti biyotipi ve klinik önemi 
İmplant çevresinde biyolojik alan oluşumunda bağ dokusu grefti ile doku hacminin artırılması 
Sert doku eksikliğinden kaynaklanan bozuk estetiğin telafisinde ve estetik sorunların giderilmesinde bağ dokusu grefti 
Sert doku artırımı planlandığında keratinize dokunun önemi 
Doku hacminin artırılmasında bağ dokusu greftinin dişler arası alanda konumlandırılması 
Dinamik baskı ile doku şekillendirilmesi 
Dişeti çekilmelerinde bağ dokusu grefti kullanımı .
Dişeti çekilmelerinin cerrahi tedavisi 
Bağ dokusu grefti teknikleri 
Verici bölge 
Alıcı bölge: Açık teknik 
Kuronale kaydırılan flep: Temel ilkeler 
Alıcı bölge: Kapalı teknik 
Tünel tekniği 
Komplikasyonlar 
Alveol kreti düzensizlikleri 

 
184 Sayfa, Renkli resimli, Sert kapak kitap
ISBN: 978-605-9382-07-6
9786059382076
Satış Fiyatı: 175.00 TL (Kdv Dahil)
__________________________________________________________________________
 
 

DİŞ HEKİMLERİ İÇİN CERRAHİ DİKİŞ SANATI KLİNİK REHBERİ – III

Doç. Dr. A. Burak Çankaya

Prof. Dr. Korkud Demirel


BASKI TARİHİ: OCAK 2019 


 

GİRİŞ 

1. BÖLÜM: YARA İYİLEŞMESİ 

1. Yara iyileşmesi ve tipleri


2. Yara iyileşmesinin evreleri 

Pıhtılaşma ve enflamasyon

Proliferasyon veya hücrelenme dönemi 

Yeniden şekillenme ve olgunlaşma dönemi


3. Yara iyileşmesinde ağız mukozasına özgü farklar 


4. Yara iyileşmesinde etkili sistemik faktörler 

Yaş 

Beslenme 

Dehidrasyon 

Diyabet 

Nikotin kullanımı

Konak savunmasını etkileyen hastalık ve tedaviler 


5. Yara iyileşmesinde etkili ilaçlar 

Antitrombotik tedavi 

Antianjiyojenik ajanlar

Antirezorptif ajanlar 

Kortikosteroidler 


6. Yara iyileşmesinde etkili yerel faktörler 

Kesinin yönü ve uzunluğu 

Kesinin yüzey açısı 

Hemostaz 

Dokulardaki nem miktarının kontrolü 

Nekrotik dokuların ve yabancı maddelerin çıkarılması 

Yara içinde ölü boşlukların önlenmesi 

Doku gerginliği 

Enfeksiyon 

Yaranın ve pıhtının stabilizasyonu 

Yara bölgesinin kanlanması

Yeterli görüş alanı yaratılması 


2. BÖLÜM: CERRAHİ DİKİŞ MALZEMELERİ

1. Dikiş ipleri ve iğneleri 


2. Dikiş iplerinin fiziksel özelliği 

Kalınlık 

Fiziksel yapı 

Sıvı taşıma özelliği

Gerilme dayanıklılığı 

Doku geçişi 

Düğüm güvenliği 

Esneklik 

Şekil hafızası


3. Dikiş iplerinin emilim özelliği 

Emilebilen dikiş ipleri 

Emilebilen doğal dikiş ipleri 

Emilebilen sentetik dikiş ipleri 

Poliglikolik asit 

Poliglaktin 910 

Poliglikapron 

Polidiaksanon


Emilemeyen Dikiş İpleri

Emilemeyen doğal dikiş ipi 

İpek 

Emilemeyen sentetik dikiş ipleri

Poliamid 

Polipropilen

Polyester

Polibutester


4. Dikiş iğneleri 

İğne anatomisi

İğnenin gözü 

İğnenin gövdesi 

İğnenin ucu


5. Doku yapıştırıcılar

Fibrin doku yapıştırıcılar 

Kolajen ve protein esaslı doku örtücüler 

Siyanoakrilatlar 

Poliüretan doku yapıştırıcılar


6. El aletleri 

İğne tutucular

İğne tutucu kullanımı 

Makaslar

Pensler 


3. BÖLÜM: CERRAHİ DİKİŞ TEKNİKLERİ 

Genel dikiş ilkeleri 

Amacına göre dikiş teknikleri 

1. Yarayı kapatan dikişler

Tek dikiş 

Basit dikiş 

Sürekli dikişler 

Kilitli/kilitsiz sürekli dikişler 

Köşe dikişi

2. Yara kenarlarını yaklaştıran dikişler

Dikey ikiz dikiş

Yatay ikiz dikiş

Kilitli yatay ikiz dikiş 

3. Askı dikişleri

4. Görüşü artırma dikişleri 

5. Biyomateryal veya greft sabitlemek için kullanılan dikişler

6. Tampon sabitleme dikişleri 

7. Kanamayı kontrol altına almak için dikişler 

8. Kılavuz dikişler 

9. Derin dokulara kaçırmama dikişleri

10. Abse drenajında kullanılacak dikişler 

 


112 Sayfa, Renkli resimli illüstrasyonlar, Sert Kapak

 

ISBN : 978-605-9382-20-5

Satış Fiyatı: 175.00 TL (Kdv Dahil)