Yayın » Diş Hekimi Asistanlığı / Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri İçin Klinik Pratiğine Yönelik Rehber

%17
150.00 TL
125.00 TL
Fiyatı 150.00 TL   125.00 TL
Kategori Yayın

Diş Hekimi Asistanlığı / Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri İçin Klinik Pratiğine Yönelik Rehber

Yazar: Seyhan Akar, Diş Hekimi

ISBN: 978-605-93821-1-3

İÇİNDEKİLER

Temel Bilgiler1

1.1 – DİŞ KLİNİĞİ3
1.1.1Çalışanları 3
1.1.2Bölümler6
1.1.3Cihazlar7
1.2 – DİŞ TEDAVİLERİ 11
1.3 – TERİMLER28
1.3.1Anatomi Bilgisi28
a.Baş Boyun Bölgesi Anatomisi29
b.Ağız Boşluğu Anatomisi31
c.Diş Anatomisi33
d.Diş Dokuları35
1.3.2Anatomik Düzlemler ve Yönler36
1.3.3Dişlerin Anatomik Yönleri ve Kısaltmaları42
1.3.4Diş Sayıları ve Sürme Zamanları 44
1.3.5Diş Gurupları ve Dişlerin Morfolojik Özellikleri44
a.Kesici Dişler Gurubu 44
b.Kanin Dişler Gurubu47
c.Premolar Gurubu49
d.Molar Gurubu52
e.Süt Dişleri56
1.4 – NUMARALANDIRMALAR57
1.5 – HASTA KAYITLARI60
1.6 – PARADENTAL62
1.6.1Klinik İletişimi62
a.İletişimde Psikolojinin Yeri62
b.Doğru İletişim Kurulması66
c.İletişim Hataları66
d.İletişim’de Beden Dili67
e.Bedenin Güvenlik Alanları69
f.Motivasyon70
g.Hasta Memnuniyeti Kazanılması 71
h.Kriz Çözümleri72
i.Diş Hekimi Fobisi73
1.6.2Klinik İşletmesi77
a.Muhasebe Bilgisi77
b.Tahsilatlar80
c.Sözleşme ve Onam Belgeleri 83
d.Kayıt Kontrolü84
e.Gün Sonu Raporlama 84
f.Aylık Raporlama84
İş Tanımı85
2.1 – DİŞ HEKİMİ ASİSTANLIĞI MESLEĞİ 87
2.2 – DİŞ HEKİMİ ASİSTANININ TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER88
2.2.1Kişilik Özellikleri88
2.2.2Görünüş Özellikleri90
2.2.3Davranış Özellikleri91
2.2.4Etik93
2.3 – SEKRETERLİK HİZMETLERİ93
2.3.1Randevu Verilmesi ve Telefon Replikleri94
a.Telefonda Randevu Verilmesi 94
b.Randevu Aksamalarının Önlenmesi 101
c.Klinik Akışının Bilinmesi 102
2.3.2Hasta Akışının Sağlanması104
a.Gelen Hastanın Kabul Edilmesi 104
b.İkram Sunulması106
c.Sohbet Edilmesi106
d.Hasta Kartı Akışının Takip Edilmesi107
e.Muayene Odasına Hasta Kabul Edilmesi109
f.Hasta Çıkışının Sağlanması110
2.3.3Klinikte Uyumun Devam Ettirilmesi110
a.İş Planı Uygulanmasının Sağlanması110
b.Malzemelerin Takip Edilmesi111
c.Laboratuvar Akışının Sağlanması111
d.Düzenli Toplantıların Organize Edilmesi112
e.Klinik Mutfağının Takip Edilmesi112
f.Özlük Dosyalarının Takip Edilmesi113
g.Yeni Personele Klinik Kurallarının Öğretilmesi 113
h.Mekan Koşullarında Devamlılık Sağlanması114
2.3.4Kendini Korumanın Bilinmesi116
a.Bulaşıcı Enfeksiyonlardan 116
b.Toksik Ajanlardan 116
c.Radyasyondan 116
2.4 – KLİNİK HİZMETLERİ117
2.4.1Muayene Odalarında Düzen Sağlanması117
2.4.2Hastanın Muayene Odasına Kabul Edilmesi119
2.4.3Hekimin Hasta Başında Asiste Edilmesi120
2.4.4Radyografi Çekilmesi120
2.4.5Fotoğraf Çekilmesi120
2.4.6Hasta Sonrası Muayene Odasında Düzen Sağlanması121
a.Laboratuvara Ölçü Transferi 121
b.Biyopsi Örneği Transferi122
c.Malzemelerin Yerine Yerleştirilmesi122
d.Sterilizasyon Odasına Alet Transfer Edilmesi122
e.Yüzeylerin Dezenfekte Edilmesi123
f.Sonraki Hasta İçin Hazırlık Yapılması 125
g.Çöplerin Ayrıştırılması 125
h.Laboratuvarda Düzen Sağlanması127
2.5 – ENFEKSİYON KONTROLÜ ve STERİLİZASYON 128
2.5.1Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon128
2.5.2Enfeksiyon Kontrolü130
a.El Yıkama131
b.Dezenfeksiyon132
2.5.3Sterilizasyon138
2.6 – İLK YARDIM BİLGİSİ 147
2.6.1Afetler147
2.6.2Güvenlik Tehdidi148
2.6.3Medikal Acil Durumlar148
2.6.4Nabız ve Tansiyon Ölçülmesi149
2.6.5İlk Yardım İhtiyacı Belirtileri 150
a.Bilinç Kaybı 150
b.Anaflaktik Şok 152
c.Solunumun Durması 152
d.Kalp Ritminin Bozulması153
e.Aşırı Kanama153
2.6.6Klinikte İlk Yardım153
a.Ambulans Çağırma153
b.Acil Çantasını Hekime Ulaştırma154
2.7 – AĞIZ BAKIMI BİLGİSİ 155
2.7.1Bakteri Plağı155
2.7.2Çürük155
2.7.3Diş Taşı157
2.7.4Ağız Sağlığının Genel Sağlıkla İlişkisi158
2.7.5Ağız Sağlığının Korunması159
2.7.6Diş Fırçalama 160
2.7.7Dil Temizleme 163
2.7.8Diş İpi Kullanma163
2.7.9Doğru Beslenme166
2.7.10 Dişlerin Direncini Artırmak 168
2.7.11 Düzenli Diş Hekimi Kontrolü 170
2.8 – FOTOĞRAFÇILIK BİLGİSİ171
2.8.1Fotoğraf Makineleri171
2.8.2Flaşlar176
2.8.3Kayıt Depoları ve Düzeni176
2.8.4Piller178
Dört Elli Diş Hekimliği179
3.1 – ERGONOMİ181
3.1.1Klinikte Ergonomik Düzen182
3.1.2Saat Prensibine Göre Çalışma Alanı184
3.1.3Ergonomide Zaman Yönetimi185
3.2 – DÖRT ELLİ DİŞ HEKİMLİĞİNİN GENEL UYGULAMALARI187
3.2.1Ekarte Etmek 187
3.2.2Aspire Etmek190
3.2.3Işık Tutmak194
3.2.4Aydınlatmak195
3.2.5Alet ve Malzeme Transfer Etmek 196
3.2.6Malzeme Karıştırmak198
3.2.7Hastayı Konforlu Hissettirmek200
3.3 – DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIKLAR VE DİŞ HEKİMİ ASİSTANLARI İÇİN ÖNEMİ201
3.3.1Oral Diagnoz ve Radyoloji202
a.Oral Diagnoz 202
b.Diş Hekimi Asistanı Açısından Oral Diagnoz’un Önemi203
c.Radyoloji205
d.Diş Hekimi Asistanı Açısından Radyoloji’nin Önemi210
3.3.2Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi218
a.Anestezi 218
b.Diş Hekimliğinde Cerrahi Operasyonlar223
c.Diş hekimi Asistanı Açısından Cerrahinin Önemi226
3.3.3Periodontoloji235
a.Polisaj 236
b.Diş Taşı Temizliği 236
c.Dişeti Cerrahisi236
d.Subgingival Küretaj 237
e.Flep Operasyonu 237
3.3.4Restoratif Diş Tedavisi238
a.Dolgular238
b.Diş Hekimi Asistanı Açısından Restoratif Diş Tedavisinin Önemi239
3.3.5Endodonti242
a.Kök Kanalı Tedavisi242
b.Diş Hekimi Asistanı Açısından Endodontinin Önemi244
3.3.6Pedodonti248
a.Pedodontik Uygulamalar248
b.Diş Hekimi Asistanı Açısından Pedodontinin Önemi250
c.Çocuklarda Kullanılan Tedavi Terminolojisi251
3.3.7Protetik Diş Tedavisi253
a.Protetik Uygulamalar253
b.Protez Yapımında Prova-Laboratuvar Üretim Aşamaları257
c.Diş Hekimi Asistanı Açısından Protezin Önemi259
3.3.8Ortodonti 270
a.Diş Hekimi Asistanı Açısından Ortodonti’nin Önemi271
b.Ortodontik Fotoğraf Kaydı277
Malzemeler285
4.1 – MALZEMELERİN GENEL İSİMLERİ287
4.2 – ORAL DİAGNOZ MALZEMELERİ289
4.2.1 ihazlar289
a.Radyografi ve Görüntüleme Cihazları 289
b.Ağız İçi Kamera289
c.Vitalometre289
d.Loop 289
4.2.2 l Aletleri290
a.Muayene Takımı290
b.Muayene Kaseti 290
c.Ekartörler291
d.Fotoğraf Aynası 291
e.Fotoğraf Fonu291
4.3 – ANESTEZİ MALZEMELERİ292
4.3.1 l Aletleri292
a.Karpül Tabancası292
b.İntraligamental Anestezi Tabancası 292
4.3.2 arf Malzemeleri292
a.Enjektörler292
b.Topikal Anestezikler293
c.Ampüller294
4.4 – AĞIZ, DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ MALZEMELERİ295
4.4.1 ihazlar295
a.Fizyodispenser 295
b.Cerrahi Başlıklar295
c.Piezo Surgery Cihazı296
d.Lazer296
e.Elektrosurgery 296
f.Santrifüj Cihazı296
4.4.2 l Aletleri297
a.Davyeler297
b.Elevatör300
c.Bistüri Sapı ve Ucu300
d.Periost Elevatörü300
e.Cerrahi Küret 301
f.Portegü301
g.Cerrahi Makas301
h.Doku Pensi301
i.Cerrahi Set301
j.Greft Taşıyıcı302
k.Kemik Ölçme Pensi302
l.Kemik Kıran Pens 302
m.Kemik Öğütücü 302
n.Cerrahi Aspiratör Ucu302
o.Trefan Frezleri303
4.4.3 arf Malzemeleri303
a.Gaz Tampon 303
b.Dikiş İpi303
c.Galatamp304
d.Membran304
e.Greft304
f.Cerrahi Bariyer Seti 305
g.Buz Torbası305
4.5 – PERİODONTAL TEDAVİ ve İMPLANT MALZEMELERİ306
4.5.1 ihazlar306
a.Kavitron306
b.Air Flow 306
c.Elektronik Torklama Cihazı 306
4.5.2 l Aletleri307
a.Periodontal Sond307
b.Scaler307
c.Peri İmplant Sondu307
d.İmplant Scaler307
e.İmplant Cerrahisi Seti308
f.İmplant Protez Seti308
4.5.3 arf Malzemeleri309
a.Polisaj Fırçası309
b.Polisaj Lastiği309
c.Polisaj Patı309
d.İmplant309
e.Kapatma Vidası310
f.Punch310
g.Dişeti Şekillendirici310
h.Ölçü Postu310
i.Analog311
j.Abutment311
k.Locator311
4.6 – RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ MALZEMELERİ312
4.6.1 ihazlar312
a.Başlıklar312
b.Işık Cihazı 313
c.Kapsül Karıştırıcı313
4.6.2 l Aletleri314
a.Ekskavatör314
b.Ağız Spatülü314
c.Ağız Fulvarı314
d.Brinisuar315
e.Kompozit Modelaj Spatülü315
f.Amalgam Fulvarı315
g.Siman Spatülü315
h.Port Amalgam315
i.Matriksler316
j.Bonding Godesi317
k.Rubber Dam 317
4.6.3 arf Malzemeleri318
a.Frezler318
b.Simanlar 322
c.Dolgular 322
d.Fissür Örtücü325
e.Dentin Pini325
f.Beyazlatma (Bleaching) Malzemeleri326
g.Hassasiyet Giderici Ajanlar327
h.Diş-dişeti Koruyucu Vernikleri327
i.Tek Kullanımlık Malzemeler327
4.7 – ENDODONTİK TEDAVİ MALZEMELERİ331
4.7.1 ihazlar 331
a.Endomotor331
b.Endoaktivatör331
c.Gütakat 331
d.Apex Locator332
4.7.2 l Aletleri332
a.Kanal Eğeleri332
b.Endoblok335
4.7.3 arf Malzemeleri335
a.Devitalizan 335
b.Timol335
c.MTA335
d.Kanal Dolgu Malzemeleri 336
e.Paper Point 336
f.İrrigasyon Solüsyonları337
g.İrrigasyon İğnesi338
h.Kavite Likiti338
4.8 – PROTETİK TEDAVİ MALZEMELERİ339
4.8.1 ihazlar339
a.Aljinat Mikser 339
b.Otomiks339
c.Renk Alma Cihazı339
4.8.2 l Aletleri340
a.Kretuar340
b.Kole Açıcı340
c.Köprü Sökücü 340
d.Dikey Boyut Cetveli340
e.Artikülasyon Kağıdı ve Maşası341
f.Renk Skalası341
g.Ölçü Kaşıkları342
h.Ölçü Tabancası 344
4.8.3 arf Malzemeleri345
a.Kaşık Adezivi345
b.Ölçü Malzemeleri345
c.Astar Malzemeleri348
d.Yapıştırıcı Simanlar349
e.Post 350
f.Portakal Yağı351
g.Artikülasyon Spreyi351
h.PIB351
i.Sabit Kurşun Kalem351
j.Protez Kutusu351
4.9 – ORTODONTİK TEDAVİ MALZEMELERİ352
4.9.1 l Aletleri (Ortodontik Pensler) 352
a.Portegü352
b.Düz Kesici (Cutter) 352
c.Uç Kesici (End Cutter) 352
d.Tel İtici (Tucker) 352
e.Wiengart Pensi353
f.Braket Tutucu353
g.Braket Sökücü 353
h.Bant Sökücü 353
i.Tüp Tutucu353
j.Bant İtici354
k.Tork Pensi354
l.Zemberek Pensi (Tweed Pensi) 354
m.Kuş Gagası Pensi (Bird-Beak Pensi) 354
n.Üçlü Pens354
o.Delarosa Pensi354
p.Cinch Back Pensi355
q.Vida Açma Anahtarı355
4.9.2 arf Malzemeleri355
a.Braket 355
b.Tüp 356
c.Bant356
d.Braket Yapıştırıcı356
e.Ortodontik Asit357
f.Ark Telleri 357
g.Ligatürler 358
h.Kobayashi Teli 358
i.Buton358
j.Düz Büküm Telleri359
k.Yay359
l.Crimpable Hook 359
m.Rotasyon Kaması (Rotation Wedge) 359
n.Mini Vida 360
o.Çenelerarası Elastik360
p.Retainer Teli 360
q.Separasyon Lastiği360
r.Ark Kılıfı (Arch Sleeve) 361
s.Ortodontik Silikon Mum 361
t.Aparey Kutusu361
4.10 – ENFEKSİYON KONTROLÜ MALZEMELERİ362
4.10.1 ihazlar362
a.Otoklav362
b.Yıkayıcı Dezenfektör362
c.UV (Ultraviyole) Lambası362
d.Ultrasonik Yıkama Makinesi363
e.Paketleme Makinesi363
f.Distile Su Cihazı363
4.10.2 arf Malzemeleri364
a.Paketleme Ruloları364
b.Dezenfektanlar364
c.Antiseptik Tablet364
d.Plastik Bardak365
e.Aspiratör Ucu365
f.Aspiratör Ucu Süngeri365
g.Tablet Örtüsü366
h.Eldiven366
i.Maske367
j.Galoş367
k.Bariyer368
l.Renkli İşaretler368
m.Taşıyıcı Kutular 368
4.11 – LABORATUVAR MALZEMELERİ369
4.11.1 ihazlar369
a.Seramik Fırını369
b.Laboratuvar Mikromotoru 369
c.Vibrasyon Cihazı370
d.Alçı Kesme Motoru370
e.Kumlama Cihazı 371
f.Cila Motoru371
g.Vakumlu Plak Basma Makinesi 372
h.Işıklı Plak Polimerizasyon Cihazı374
i.Buhar Makinesi374
j.Basınç Tenceresi375
4.11.2 l Aletleri375
a.Artikülatör375
b.Yüz Arkı375
c.Laboratuvar Frezleri376
d.Mum Spatülü376
e.Modelaj Spatülü376
f.Gode377
g.Bol377
h.Bol - Alçı Kaşığı377
i.Alçı Bıçağı377
j.Mikrometre377
k.İspirto Ocağı377
4.11.3 arf Malzemeleri378
a.Alçı378
b.Pembe Mum379
c.Sirkolan Mum379
d.Takım Diş379
e.Tabancalı Geçici Kuron Malzemesi380
f.Akrilikler380
g.Fotoplak 380
h.Lak381
i.Termoplastik Malzemeler 381
j.Blockout Malzemesi 381
k.Die Spacer 381
4.12 – TEDAVİ PROTOKOL SETLERİNE ÖRNEKLER382
Diş Hekimliği Sözlüğü399
Ekler421
Kaynaklar453
Dizin457