Yayın » Kitap » Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

%28
90.00 TL
65.00 TL
Fiyatı 90.00 TL   65.00 TL
Kategori Yayın / Kitap

Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Yazarlar: Prof. Dr. Bilgin ÖNER - Prof. Dr. Zerrin ÇEBİ

Sayfa Sayısı:  200İÇİNDEKİLER

Muayene
• Hasta muayenesi
• Ağız boşluğundaki patolojiler
Acil durumlar ve sistemik hastalıklar
Yaralar
Kan ve kan hastalıkları
Lenfatik sistem ve lenfadenopatiler
Sterilizasyon, dezenfeksiyon
Anestezi
Diş çekimi
• Diş çekimi
• Gömük diş çekimi
Ensizyon ve sütürler
Çene, yüz bölgesi enfeksiyonları
• Diş ve loca abseleri
• Osteomiyelitis
• Antibiyoterapi
Tükürük bezleri ve hastalıkları
Maksiller sinüs ve hastalıkları
Apikal rezeksiyon
Reimplantasyon, ototransplantasyon
Preprotetik cerrahi
Kistler
Tümörler
Osteopatiler
Çene, yüz bölgesi kırıkları
Periferik sinir hastalıkları
• Nevraljiler
• Fasiyal paralizi
Temporomandibular eklem ve hastalıkları
Dudak, damak yarıkları
Maksillofasiyal uygulamalar
Ensizyon ve sütürler
Çene, yüz bölgesi enfeksiyonları
• Diş ve loca abseleri
• Osteomiyelitis
• Antibiyoterapi
Tükürük bezleri ve hastalıkları
Maksiller sinüs ve hastalıkları
Apikal rezeksiyon
Reimplantasyon, ototransplantasyon
Preprotetik cerrahi
Kistler
Tümörler
Osteopatiler
Çene, yüz bölgesi kırıkları
Periferik sinir hastalıkları
• Nevraljiler
• Fasiyal paralizi
Temporomandibular eklem ve hastalıkları
Dudak, damak yarıkları
Maksillofasiyal uygulamalar
• Ortognatik cerrahi
• Distraksiyon osteogenezisi
• Greftler