Yayın » AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ / Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

%15
170.00 TL
145.00 TL
Fiyatı 170.00 TL   145.00 TL
Kategori Yayın

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ / Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Editör: Prof. Dr. Cansu ALPASLAN
Katkıda Bulunanlar: Yrd. Doç. Dt. Mürüde AKYOLAL, Uzman Dr. Gülsüm ALTUNTAŞ, Doç. Dr. Ülkem AYDIN, Doç. Dr. Emel BULUT, Doç. Dr. Sırmahan ÇAKARER, Prof. Dr. Aslı ZOROĞLU DÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr. Ebru Deniz KARSLI, Prof. Dr. Nurgül KÖMERİK, Prof. Dr. Bahar SEZER, Yrd. Doç. Dr. Betül TAŞ, Prof. Dr. Umut TEKİN, Doç. Dr. Merva Soluk TEKKEŞİN, Dr. Aygen TÜMER

BASKI TARİHİ: 20 ŞUBAT 2018

450 sayfa, Renkli Resimli, Sert kapak
ISBN: 978-605-9382-14-4

İÇİNDEKİLER

Giriş
KANITA DAYALI/KANIT DESTEKLİ KLİNİK UYGULAMA NEDİR?
Bölüm 1:ANAMNEZ, BELGELEME VE KAYITLARIN SAKLANMASI, KONSÜLTASYON, SİSTEMİK HASTALIKLAR
Bölüm 2:ORAL CERRAHİDE KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
Bölüm 3:LOKAL ANESTEZİ
Bölüm 4:DENTAL GİRİŞİMLERDE PREMEDİKASYON, SEDASYON, GENEL ANESTEZİ
Bölüm 5:SÜRMÜŞ VE GÖMÜLÜ DİŞLERİN ÇEKİMİ
Bölüm 6:DENTOALVEOLER REKONSTRÜKSİYONDA GENEL KONSEPTLER
Bölüm 7:TIBBİ ACİL DURUMLAR VE TEDAVİLERİ
Bölüm 8:AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİNDE ÖZEL DURUMLAR
I. ANTİKOAGÜLAN VE ANTİTROMBOSİTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA CERRAHİ YAKLAŞIM
II. ANTİREZORPTİF- ANTİANJİYOGENİK TEDAVİ ALTINDAKİ HASTALARDAKİ
KOMPLİKASYONLAR VE ORAL CERRAHİ UYGULAMALAR
III. KEMOTERAPİ VE/VEYA RADYOTERAPİ GÖREN HASTALARDA DENTAL-CERRAHİ YAKLAŞIM
IV. HIV POZİTİF HASTALARDA DENTAL- CERRAHİ YAKLAŞIM
V. KANSER TEDAVİSİNİN ORAL KOMPLİKASYONLARI VE TEDAVİLERİ
Bölüm 9:AĞIZ, DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİNDE İLAÇ KULLANMA PRENSİPLERİ
Bölüm 10:DİŞ VE ÇENE KEMİK ENFEKSİYONLARI
Bölüm 11:ÇENE VE YÜZ AĞRILARI
Bölüm 12:TEMPOROMANDİBULER BOZUKLUKLAR
Bölüm 13:DENTAL İMPLANTOLOJİ
I. DENTAL İMPLANTLAR
II. İMPLANTOLOJİDE GREFT & MEMBRANLARIN KULLANIMI
III. SİNÜS TABANININ YÜKSELTİLMESİ
Bölüm 14:ÇENE KEMİKLERİNİN KİSTLERİ
Bölüm 15:ÇENE KEMİKLERİNİN TÜMÖRLERİ
Bölüm 16:TÜKÜRÜK BEZLERİ VE HASTALIKLARI
Bölüm 17:ÇENE - YÜZ KIRIKLARI